BLCA จัดให้มีการบรรยาย "ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย" EP2/2


BLCA จัดให้มีการบรรยาย "ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย" EP2/2

ลงเมื่อ 2018-06-20 23:54:30 น. | (วิชาการ) ( อ่าน : 569 ท่าน)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง
จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย”  โดย ฯพณฯ วิบูลย์  คูสกุล
 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันเสารที่ 9 มิถุนายน 2561  ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 

 
(ตอนที่ 2-2) ฯพณฯ วิบูลย์  คูสกุล อดีตเอกอัครราชฑูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "ภาษาจีนจะเรียนง่าย ให้คิดคล้ายภาษาไทย" แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA) สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561