ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย”


ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย”

ลงเมื่อ 2018-06-21 00:44:58 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 285 ท่าน)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง
จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “ภาษาจีนจะเรียนง่าย คิดให้คล้ายภาษาไทย”  โดย ฯพณฯ วิบูลย์  คูสกุล
 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันเสารที่ 9 มิถุนายน 2561  ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ