บรรยากาศงานฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


บรรยากาศงานฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ลงเมื่อ 2018-06-21 11:37:48 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 515 ท่าน)


งานฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ The Residence ห้อง 303 และ 304 โรงแรม Grand Hyatt Erawan
 
นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ  จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี  ณ The Residence ห้อง 303 และ 304 โรงแรม Grand Hyatt Erawan เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15  ปี ของการลงนามทำสัญญาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  โดยมี ฯพณฯ ดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  ณ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
ทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. หลิวลี่ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ  พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ สำนักงานกรุงเทพ ได้แก่ คุณจรรย์สมร  วัธนเวคิน  ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ  ภราดาวิหาร  ศรีหาพล   ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ  เครืองาม เป็นประธานในพิธี  ฯพณฯ  H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย  ฯพณฯ H.E. Shiro  Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ฯพณฯ วิบูลย์  คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน  คุณซ่งยั่ว หวิน เลขาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ดร. ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนนธรรม คุณหญิงณัฐิกา (วัธนเวคิน) อังอุบลกุล  คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์  คุณสุทธิชัย หยุ่น  คุณนุชนารถ วสุรัตน คุณไพศาล  พิสุทธิวัชระกุล  คุณณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์  คุณประวิทย์ ยอดวานิช  คุณไชยรัตน์   อุดมกิจปัญญา               คุณวิชัย รุ่งเพ็ชรวิภาวดี และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนทุกหลักสูตร และทุกรุ่น   ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงาน 
 
 พร้อมกันนี้  ศาสตราจารย์ ดร. หลิวลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และมอบภาพวาดพู่กันจีนให้กับ คุณสนั่น  อังอุบลกุล และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 
 
นับแต่วันนั้น ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี ที่ทางสถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคม  สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ  ระดับปริญญาโท สอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอน  และเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูงให้กับนักธุรกิจ เจ้าของสถานประกอบการ  นักการเมืองอดีตรองนายกรัฐมนตรี  ระดับรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร  ขณะนี้ ทางสถาบัน ฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่น 5  ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้  และสถาบันฯ ยังเป็นศูนย์สอบ HSK วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน