ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"


ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"

ลงเมื่อ 2018-07-12 17:01:56 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 19 ท่าน)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)
เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ อาทิ เช่น รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ (เอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย), คุณธนากร เสรีบุรี (รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์
 
 
หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ