ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"


ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"

ลงเมื่อ 2018-07-12 17:01:56 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 472 ท่าน)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)
เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ อาทิ เช่น รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ (เอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย), คุณธนากร เสรีบุรี (รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์
 
 
หัวข้อ "การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน"
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ