บรรยากาศงานเสวนา "เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล"


บรรยากาศงานเสวนา "เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล"

ลงเมื่อ 2018-09-11 11:32:38 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 461 ท่าน)


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
บรรยากาศงานเสวนา "เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล"
 
- คุณวิเชษฐ์  เกษมทองศรี (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- คุณพนิดา เทพกาญจนา
- คุณวรรณสมร วรรณเมธี
- คุณยุพเนตร วัธนเวคิน
- อาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข
- ดำเนินรายการโดย คุณพนิตตา ศรีสะอาด
 
บรรยากาศงานเสวนา "เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล" ในวันที่ วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ