บรรยากาศงานเสวนา "จีนเป็นชาตินวัตกรรมได้อย่างไร:ไทยเรียนรู้อะไร"


บรรยากาศงานเสวนา "จีนเป็นชาตินวัตกรรมได้อย่างไร:ไทยเรียนรู้อะไร"

ลงเมื่อ 2018-09-11 12:09:25 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 555 ท่าน)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA) 
บรรยากาศงานเสวนา "จีนเป็นชาตินวัตกรรมได้อย่างไร:ไทยเรียนรู้อะไร" 
 
เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ในวันที่ วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ ห้องสัมมนา อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ