กิจกรรม “Business Matching” โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ


กิจกรรม “Business Matching” โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

ลงเมื่อ 2019-02-06 14:53:32 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 324 ท่าน)


กิจกรรม “Business Matching”  โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจอสังหาริทรัพย์)