พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง


พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-23 13:17:44 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 485 ท่าน)


นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน  เพื่อผู้บริหารระดับสูง และบรรยายพิเศษ เรื่อง สายสัมพันธ์ไทย – จีน ตั้งแต่อดึตจนถึงปัจจุบัน” ให้กับนักศึกษา  ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ  อาคารสาทรซิตี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562


ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง สายสัมพันธ์ไทย – จีน ตั้งแต่อดึตจนถึงปัจจุบัน 1/2ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง สายสัมพันธ์ไทย – จีน ตั้งแต่อดึตจนถึงปัจจุบัน 2/2