หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง


หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-26 13:58:44 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 921 ท่าน)


ฯพณฯ วิบูลย์  คูสกุล  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาจีนนั้นเรียนง่าย คิดแล้วคล้ายภาษาไทย” รวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์ จากการเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน  ในการทำการค้ากับจีน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำการค้ากับจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

 

 

หลังการเรียนและการบรรยาย  ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล  ให้เกียรติ ร่วมฝึกภาษาผ่านบทเพลงกับ นักศึกษา