บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”


บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

ลงเมื่อ 2019-05-20 11:18:32 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 378 ท่าน)


หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”  บรรยายโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน" บรรยายโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ / ตอนที่ 1-2


บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน" บรรยายโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ / ตอนที่ 2-2


ภาพเพิ่มเติมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”