การศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง


การศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-07-22 17:24:52 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 236 ท่าน)


การศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ วัดไตรมิตร ได้รับเกียรติจากท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาคม บรรยายสรุป จากนั้นเยี่ยมชมมูลนิธิเทียนฟ้า มูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งในรัชกาลที่ และที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โดย ท่านประธานวิเชียร เตชะไพบูลย์และทีมงานให้การต้อนรับ