ศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดอยุธยา นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน


ศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดอยุธยา นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน

ลงเมื่อ 2019-08-17 09:56:59 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 249 ท่าน)


ศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดอยุธยา
นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน  ศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไทย-จีน ณ จังหวัดอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2562