ติดต่อ BLCA
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ

ติดต่อ BLCA BANGKOK

ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ

ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ http://www.blcubangkok.com