BLCA BANGKOK

หลักสูตร BLCA BANGKOK

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 8

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 8

ลงเมื่อ 2020-03-17 22:44:19 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 93 ท่าน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา BLCA รุ่นที่ 8 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 18 กรกฏาคม - 26 กันยายน 2563... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

ลงเมื่อ 2019-07-03 21:25:38 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 1097 ท่าน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 7 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 5 ตุลาคม 2562 - 14 มีนาคม 2563 ... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

ลงเมื่อ 2018-10-12 12:33:58 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 2080 ท่าน)

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 19 มกราคม 2562... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

ลงเมื่อ 2018-05-02 01:32:29 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 691 ท่าน)

จากการที่เศษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศจีนจึงจำเป็นต้องรู้จักประเทศจีนในด้านต่าง ๆ... อ่านต่อ


หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

ลงเมื่อ 2018-05-02 01:18:48 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 432 ท่าน)

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 13-19 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ