BLCA BANGKOK

ประวัติ BLCA BANGKOK

สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)

สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)

ลงเมื่อ 2019-01-10 13:21:58 น. | (ประวัติ) | ( อ่าน : 473 ท่าน)

ความเป็นมาของ สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)... อ่านต่อ