การบรรยายของท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น


การบรรยายของท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ลงเมื่อ 2018-08-29 09:19:31 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 485 ท่าน)


สถาบัน BLCA หลักสูตรนักธุรกิจชั้นสูงจัดการบรรยาย เรื่อง “Chinese language and Ambassador Sadoshima, Stories from hisdays in Nanjing University"  โดย ฯพณฯ ชิโร  ซะโดะซิมะ  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561