ข่าวกิจกรรม BLCA BANGKOK

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

ลงเมื่อ 2019-05-20 11:18:32 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 60 ท่าน)

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”... อ่านต่อ


หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-26 13:58:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 146 ท่าน)

ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาจีนนั้นเรียนง่าย คิดแล้วคล้ายภาษาไทย” ... อ่านต่อ


พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-23 13:17:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 156 ท่าน)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม... อ่านต่อ


Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร

Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร

ลงเมื่อ 2019-03-07 09:38:05 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 160 ท่าน)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จบการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตร... อ่านต่อ


ศึกษาดูงาน ณ เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงาน ณ เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงเมื่อ 2019-03-04 14:38:49 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 143 ท่าน)

คุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรม... อ่านต่อ


กิจกรรม “Business Matching”  โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

กิจกรรม “Business Matching” โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

ลงเมื่อ 2019-02-06 14:53:32 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 178 ท่าน)

กิจกรรม “Business Matching” โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจอสังหาริทรัพย์)... อ่านต่อ


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)

สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)

ลงเมื่อ 2019-01-10 13:21:58 น. | (ประวัติ) | ( อ่าน : 171 ท่าน)

ความเป็นมาของ สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)... อ่านต่อ


กิจกรรมสังสรรค์ นักศึกษา BLCA BANGKOK รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กิจกรรมสังสรรค์ นักศึกษา BLCA BANGKOK รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ลงเมื่อ 2018-12-18 12:32:18 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 328 ท่าน)

คุณไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล ประธานนักศึกษารุ่น 3 นัดศิษย์ BLCA ทุกรุ่น สังสรรค์ ณ ร้านลูกไก่ทอง เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

ลงเมื่อ 2018-10-12 12:33:58 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 1584 ท่าน)

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 19 มกราคม 2562...

อ่านต่อ
หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

ลงเมื่อ 2018-05-02 01:32:29 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 468 ท่าน)

จากการที่เศษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศจีนจึงจำเป็นต้องรู้จักประเทศจีนในด้านต่าง ๆ...

อ่านต่อ