ข่าวกิจกรรม BLCA BANGKOK

ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ลงเมื่อ 2018-06-04 17:11:56 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 58 ท่าน)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง สานักงานกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี ... อ่านต่อ


หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

ลงเมื่อ 2018-04-30 01:53:06 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 106 ท่าน)

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5

ลงเมื่อ 2018-05-02 01:32:29 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 64 ท่าน)

จากการที่เศษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศจีนจึงจำเป็นต้องรู้จักประเทศจีนในด้านต่าง ๆ...

อ่านต่อ
หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น

ลงเมื่อ 2018-05-02 01:18:48 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 48 ท่าน)

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนและเรียนรู้ วัฒนธรรมแบบเข็มข้น ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 13-19 พฤษภาคม 2561...

อ่านต่อ