ข่าวกิจกรรม BLCA BANGKOK

การศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

การศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-07-22 17:24:52 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 8 ท่าน)

การศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ วัดไตรมิตร ได้รับเกียรติจากท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ... อ่านต่อ


บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

ลงเมื่อ 2019-05-20 11:18:32 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 119 ท่าน)

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”... อ่านต่อ


หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-26 13:58:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 239 ท่าน)

ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาจีนนั้นเรียนง่าย คิดแล้วคล้ายภาษาไทย” ... อ่านต่อ


พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-23 13:17:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 250 ท่าน)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

ลงเมื่อ 2019-07-03 21:25:38 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 213 ท่าน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 7 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 5 ตุลาคม 2562 - 14 มีนาคม 2563 ...

อ่านต่อ
หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

ลงเมื่อ 2018-10-12 12:33:58 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 1716 ท่าน)

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 19 มกราคม 2562...

อ่านต่อ