สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)


สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)

ลงเมื่อ 2019-01-10 13:21:58 น. | (ประวัติ) ( อ่าน : 523 ท่าน)


ความเป็นมาของ สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)
โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง สานักงานกรุงเทพฯ) เป็นผู้บรรยายและแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)