location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
วิธีการชำระเงิน
การชำระเงินค่าสนับสนุน/กิจกรรม เข้าบัญชี
การชำระเงินค่าสนับสนุน/กิจกรรม เข้าบัญชี

ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าสมัครด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
สาขาสี่พระยา
ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
เลขที่บัญชี 20-0280798-8
* เมื่อโอนเงินชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected] หรือคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
แจ้งชำระเงิน
เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.