location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
HSK Paper based test
สมัครสอบ HSK+HSKK 1-6
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน BLCA BANGKOK กำกับโดยมูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสอบ
ศูนย์สอบ HSK+HSKK ในเขตกรุงเทพฯ
HSK+HSKK (1-6) : Chinese Test Center
" HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ BLCA Bangkok เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ "
2024-06-05 12:00:02 612142
กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6
*สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
" YCT หรือ Youth Chinese Test คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ "
2024-01-05 11:47:39 13177
กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)


สถานที่สอบ HSK ณ BLCA Bangkok
แผนที่สถานที่สอบ HSK (โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
แผนที่/การเดินทาง

พิกัด GPS : 13.723423003641999, 100.51640371658598
เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.